A group of people in Wales holding a Welsh flag

Cymru

Cymraeg | English

 

Mae tua 4,900 ohonom yng Nghymru gydag MS.

Rydym yn deall sut mae bywyd gydag MS. O Gaerffili i Gonwy, mae ein cymuned yma i chi trwy’r adegau uchel, isel a phopeth yn y canol.

Gyda’n gilydd ‘rydym yn gryfach.

Cysylltwch â ni

Ffôn 0208 438 0700

Ebost: mscymru@mssociety.org.uk

Ein cyfeiriad: MS Society Cymru, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH

Cwrdd â’r tîm
Two men having a chat

Cymorth yn agos atoch chi

O grŵpiau lleol i wybodaeth a chymorth ar hawliau cyflogaeth a budd-daliadau lles, darganfyddwch beth sydd ar gael yn eich rhan chi o Gymru. (Tudalen Saesneg.)

Please ensure you have entered and selected a location Ewch

Cyfranogwch yng Nghymru

The Senedd

Ymgyrchoedd

Gwaeddu’n uchel i bobl sydd yn byw gydag MS yng Nghymru.
Darllenwch ragor am ymgyrchoedd yng Nghymru (tudalen Saesneg)
Two women taking part in the Cardiff Half Marathon for the MS Society

Codi arian

Cymerwch ran mewn digwyddiad yng Nghymru – a helpwch i atal MS.
Darllenwch ragor am godi arian yng Nghymru (tudalen Saesneg)
Lynne

Cwrdd â’r tîm

O godi arian i ymgyrchu, mae ein staff yng Nghymru yn gweithio wrth ochr ein gwirfoddolwyr a chefnogwyr i atal MS.
Darllenwch ragor am ein tîm yng Nghymru
Kath Foot

Cyngor Cymru

Mae ein Cyngor Gwirfoddolwyr yn gweithio ar ran pobl sydd yn byw gydag MS yng Nghymru
Darllenwch ragor am ein Cyngor Cymru
4 women at MS Walk in Battersea Park 2016

Gwirfoddolwch

Mae ein gwirfoddolwyr wrth galon popeth ‘rydym yn ei wneud. Ymunwch â’n tîm i helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i bawb ag MS.
Darllenwch ragor am wirfoddoli (tudalen Saesneg)